Bc. Josef Starý

Diplomová práce

Řízení rizik v organizaci v oblasti v oblasti systému bezpečnosti informací spojených s informačními technologiemi

Risk management in organization in the field of ISMS in relation to information technologies
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou práce s bezpečnostními riziky v souvislosti informačními technologiemi v systému bezpečnosti informací. Seznámím čtenáře s teorií práce s bezpečnostními riziky a provedu je životním cyklem rizik. Praktické zavádění systému řízení rizik předvedu na implementaci systému bezpečnosti informací ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Na výsledcích …více
Abstract:
The aim of my thesis is to familiarize readers with the issue of work safety risks in the context of information technologies in the information security management system. Familiarize readers with the theory of work with security risks and make a life cycle of the risks. Practical implementation of risk management system will demonstrate the implementation of information security management system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Oponent: RNDr. Petr Tesař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma