Laura Probstnerová

Bakalářská práce

The Influence of Advertising on Consumer Behavior

Vlyv Reklamy na Chování Spotřebitele
Anotace:
Cílem této studie bylo analyzovat, jak různé faktory ovlivňují chování spotřebitelů a jejich rozhodování. V teoretické části se diskutuje reklama jako součást obchodní komunikace spolu s chováním spotřebitele a rozhodovacím procesem, jako i faktory, které ho ovlivňují, a sice sociální, osobní a psychologické. Dále je psychologie reklamy popsána z hlediska značky, jejího vlastního jmění a opatření ovlivňujících …více
Abstract:
The purpose of this study was to analyze, how different factors have an influence on consumer behavior and their decision making. In the theoretical part, advertising as a part of commercial communication is discussed, along with consumer behavior and the decision making process, namely factors that influence it, such as social, personal and psychological. Further, the psychology of advertisement is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Přemysl Průša
  • Oponent: Alexandr Asmalovskij

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69426

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business