Bc. Lucie Šárová

Master's thesis

Návrh úpravy Tyršova a Školního náměstí v Chrudimi

Concept of arrangement of Tyršovo and Školní square in Chrudim
Abstract:
Diplomová práce řeší úpravu Tyršova a Školního náměstí v Chrudimi včetně přilehlých ulic Novoměstská, Opletalova, Hálkova, Svěchyňova a Žižkovo náměstí. Cílem je navržení vhodné stavebně-dopravní uspořádání ulic, křižovatek, autobusové zastávky a parkovacích a odstavných ploch. Je zajištěno napojení všech nemovitostí k místním komunikacím sjezdy. Návrh vede ke komfortnější jízdě motorových vozidel …more
Abstract:
This Master's thesis describes adjustment of Tyršovo and Školní squares in Chrudim including side streets Novoměstská, Opletalova, Hálkova, Svěchyňova and Žižkovo square. The purpose of thesis is to suggest proper layout of the streets, cross-roads, bus stop and parking areas. Is ensured connection between all estates and main communication with slip roads. This concept leads to comfortable journey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šárová, Lucie. Návrh úpravy Tyršova a Školního náměstí v Chrudimi. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera