Ing. Martin Demovič

Bakalářská práce

Komparace podmínek pro založení a vedení účtů v Českých a Slovenských bankách

Compare bank services for institution and conduction accounts in Representative Czech and Slovak bank
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Compare bank services for institution and conduction accounts in Representative Czech and Slovak bank“ is the analysis of basic bank products for the needs of the retail banking. In the first part it focuses on the brief history of Czech and Slovak banking sector in the period of the transformation. The second and the third part covers description of the bank products …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Komparace podmínek pro založení a vedení účtů v českých a slovenských bankách“ je analýza základných bankových produktov pre potreby retailového bankovníctva. V prvej časti sa zameriava na stručnú históriu českého a slovenského bankového sektoru v dobe transformácie. Druhá a tretia časť rozoberajú a opisujú samotné bankové produkty. Posledná časť na základe modelových príkladov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance