Katarína Juríčková

Bachelor's thesis

An Analysis of Marketing Communications in a Selected Company

An Analysis of Marketing Communications in a Selected Company
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of the marketing communication of the selected company situated in Slovakia. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The aim of the theoretical part was to acquire, study and formulate the literary research mainly focused on marketing, marketing communication, selected marketing analyzes and to define the theoretical bases related …more
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace ve vybrané společnosti sídlící na Slovensku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části bylo shromáždění, studium a následné zpracování literární rešerše zejména z oblasti marketingu, marketingové komunikace, vybraných marketingových analýz a poté formulování teoretických východisek souvisejících se zpracováním …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Juríčková, Katarína. An Analysis of Marketing Communications in a Selected Company. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration

Theses on a related topic

All theses