Bc. Jana SLOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Složení potravy marše suchobytné (Tetrix bipunctata) na základě analyzy obsahu trávicího traktu

Food composition of groundhoper Tetrix bipunctata based on crop content analyses
Anotace:
V této práci jsou shromážděny publikované informace týkající se biologie zástupců čeledi Tetrigidae (Orthoptera) vyskytujících se na území České republiky, s důrazem na biologii a ekologii marše suchobytné (Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758)). Provedena byla pilotní analýza obsahu trávicího traktu druhu Tetrix bipunctata, přičemž bylo porovnáno zastoupení detritu a mechu v trávenině. Zkoumány byly …více
Abstract:
This thesis summarises published information about biology of Tetrigidae (Orthoptera) species occurring on the territory of Czech Republic. Special attention was paid to biology and ecology of Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758). A pilot analysis of the digestive tract contents of Tetrix bipunctata has been made, where the amount of detritus and moss in the chyme has been compared. The differences in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOVÁKOVÁ, Jana. Složení potravy marše suchobytné (Tetrix bipunctata) na základě analyzy obsahu trávicího traktu. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie