Ellen Kubičíková

Bachelor's thesis

Vzdělávání a osobnost vzdělavatele ve vybraných křesťanských církvích v České republice

Education strategies and the personality of educator in chosen christian churches in Czech Republic
Abstract:
Práce se zabývá způsoby vzdělávání dospělých ve třech křesťan-ských církvích, působících na území České republiky: v Církvi římskokatolické, v Českobratrské církvi evangelické a v Církvi adventistů sedmého dne. Nejprve je řešeno, nakolik vzdělávání dospělých v církvi patří do pole andragogické praxe. V jádru práce jsou uvedeny výstupy z mých zjištění o praxi vzdělávání dospělých ve výše zmíněných církvích …more
Abstract:
This dissertation explores the different methods of adult education in three Christian Churches within the Czech Republic - namely; the Roman Catholic Church, the Evangelical Church of Czech Brethren and the Seventh Day Adventist Church. At first, we look to see how much of the adult education belongs to the field of Andragogic Practice. The research is centralised around the findings of adult education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2009
  • Supervisor: Pavel Veselský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.