Mgr. Kateřina Donéeová

Diplomová práce

Tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Thematic teaching at the first degree of primary school
Anotace:
Diplomová práce Tematická výuka na 1. stupni ZŠ se zabývá integrovanou tematickou výukou žáků na 1. stupni základní školy. Teoretická část objasňuje metody výuky, zvláště metody dramatické výchovy, problematiku integrované výuky a dále obsahuje kapitolu věnovanou životu a dílu Wolfganga Amadea Mozarta. Praktickou část tvoří návrh strukturovaného dramatu pro žáky 5. třídy základní školy a návrhy a realizace …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with integrated thematic instruction at the first grade of elementary school. It is divided into three parts – theoretical, practical and empirical. The theoretical part describes methods with main focus on drama and the Framework Education Programme for Basic Education, the basic terms-teaching method, drama education, drama education objectives, methods and techniques, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Doležal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta