Bc. Pavlína GÜRTLEROVÁ

Diplomová práce

Public relations poskytovatelů sociálních služeb (z řad nestátních neziskových organizací) na Příbramsk

Public relations social service providers (among non-governmental organizations) in the Pribram
Anotace:
Tématem diplomové práce je PR neziskových organizací z řad poskytovatelů sociálních služeb. Cílem této práce je poznat struktury PR z řad poskytovatelů sociálních služeb (z řad nestátních neziskových organizací) na Příbramsku, s detailnějším zaměřením na výstupy neziskových organizací. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se věnuje teoretickým konceptům, které úzce …více
Abstract:
The theme of this thesis is PR -profit organizations among social service providers. The aim of this work is to understand the structure of PR among social service providers (non-governmental organizations) in Příbram, with a detailed focus on the outcomes of non-profit organizations. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is devoted to theoretical concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Káňová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GÜRTLEROVÁ, Pavlína. Public relations poskytovatelů sociálních služeb (z řad nestátních neziskových organizací) na Příbramsk. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/