Edita BĚHALOVÁ

Master's thesis

Školní zralost, připravenost a úspěšné zvládnutí počátku školní docházky

School maturity, readiness and successful dealing with beginning of school attendance
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá školní úspěšností dětí na počátku jejich školní docházky. V první části popisuje vývoj dětí předškolního a mladšího školního věku. Je zde uvedena také školní zralost, připravenost, případně nezralost a vliv osobnosti učitele a jeho práce. Druhá část se zabývá konkrétním zkoumáním a srovnáním aspektů školní úspěšnosti dětí v prvních měsících povinné školní docházky.
Abstract:
This Master's thesis examines the success rates of children at the beginning of their school attendance. In the first part, it describes a development of preschool and primary school children. It discusses their school maturity, readiness and also an influence of a teacher and his work. The second part then examines specific aspects of success rates of children at school in first months of their school …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zverejniť od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚHALOVÁ, Edita. Školní zralost, připravenost a úspěšné zvládnutí počátku školní docházky. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses x4m9ya x4m9ya/2
21. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.