Theses 

Školní zralost, připravenost a úspěšné zvládnutí počátku školní docházky – Edita BĚHALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Edita BĚHALOVÁ

Diplomová práce

Školní zralost, připravenost a úspěšné zvládnutí počátku školní docházky

School maturity, readiness and successful dealing with beginning of school attendance

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá školní úspěšností dětí na počátku jejich školní docházky. V první části popisuje vývoj dětí předškolního a mladšího školního věku. Je zde uvedena také školní zralost, připravenost, případně nezralost a vliv osobnosti učitele a jeho práce. Druhá část se zabývá konkrétním zkoumáním a srovnáním aspektů školní úspěšnosti dětí v prvních měsících povinné školní docházky.

Abstract: This Master's thesis examines the success rates of children at the beginning of their school attendance. In the first part, it describes a development of preschool and primary school children. It discusses their school maturity, readiness and also an influence of a teacher and his work. The second part then examines specific aspects of success rates of children at school in first months of their school attendance.

Klíčová slova: předškolní věk, vstup dítěte do školy, mladší školní věk, školní zralost, připravenost, osobnost učitele, úspěšnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BĚHALOVÁ, Edita. Školní zralost, připravenost a úspěšné zvládnutí počátku školní docházky. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 16:00, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz