Mgr. Blanka Burešová

Bakalářská práce

Spolupráce zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek a orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Cooperation of FOD Klokánek and department of socio-legal protection of children
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo odpovědět na otázku: Jak probíhá spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek? Základem teoretické části je konceptualizace pojmů z hlavní výzkumné otázky. Jedná se vysvětlení základů sociálně-právní ochrany dětí, popis zařízení Klokánek, vysvětlení pojmů kultura organizace a spolupráce. Pojmy byly konceptualizovány na základě …více
Abstract:
The aim of this thesis was to answer the following question: How does the cooperation between the department of socio-legal protection of children and FOD Klokánek work? The basis of the theoretical part is the conceptualization of terms that stem from the main research question. That includes an explanation of the fundamental points of the socio-legal protection of children, description of FOD Klokánek …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií