Bc. Martin Štěpánek

Bakalářská práce

Hotelnictví a jeho vliv na životní prostředí

Hotel industry and its influence on environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv hotelnictví na životní prostředí. Turismus je stále se rozvíjející odvětví a pro mnohé státy jednou z mála cest rozvoje ekonomiky. Cílem práce je popsání nejvýznamnějších vlivů hotelnictví na životní prostředí a navrhnout cesty, jak dosáhnout trvale udržitelného rozvoje tohoto odvětví. Ve své práci využívám čtyři vědecké metody. V první části používám deskriptivní …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the impact of the hotel industry on the environment. Tourism is still a growing industry, and for many states, the only way of economic development. The aim of this work is to describe the most important influences of hospitality on environment and suggest ways to achieve sustainable development of this economic sector. I am using four scientific methods in my work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Jiran
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze