Theses 

Komunikační proces ve vybrané obci – Štěpán KOSTRŮNEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku

Štěpán KOSTRŮNEK

Bakalářská práce

Komunikační proces ve vybrané obci

Communication process in selected municipality

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním procesem v městysi Malšice. V úvodní teoretické části je popsána obec (definice obce a orgánů městyse). Je zde uvedena také charakteristika komunikace (funkce komunikace, typy komunikace, verbální a neverbální komunikace, komunikace mezi občany a úřadem). Aplikační část popisuje současný stav komunikačního procesu v městysi Malšice. Tato část je zaměřena na vnitřní a vnější komunikaci, která zahrnuje komunikační kanály a prostředky, na porovnání komunikačního procesu mezi městysem Malšice a městysem Borotín a návrh změn na zlepšení současné situace.

Abstract: This work deals with the communication process in small town called Malšice. In introductory theoretic part there is a definition and description of municipalities (definition, municipal authorities), definition and characteristics of communication (communication function, types of communication, verbal and nonverbal communication, communication between citizens and Office). The application section describes the current communicational process in small town Malšice. It is focused on the internal and the external communication including communication channels and means, on the comparison with other small town and proposal for changes to improve the current state of communication.

Klíčová slova: komunikační proces, obec, vnitřní komunikace, vnější komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Řehoř, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

KOSTRŮNEK, Štěpán. Komunikační proces ve vybrané obci. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz