Bc. Kateřina Rosolová

Bakalářská práce

Polycyklické aromatické uhlovodíky jako markery environmentální zátěže

Polycyclic aromatic hydrocarbons as markers of environmental burdens
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Bakalářský studijní program:
Forenzní analýza

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.