Bc. Jiří Poduška

Diplomová práce

Celoživotní vzdělávání příslušníků Policie České republiky

Continuing education of police officers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá celoživotním vzděláváním policistů. V úvodních kapitolách práce je pojednání o andragogice, jejích teoretických východiscích a jejím využití ve vzdělání policie. Dále budeme hovořit o profesním vzdělávání dospělých a významu dalšího odborného vzdělávání. V dalších kapitole pak následuje popis organizační struktury a řízení policie a jsou zde i popsány požadavky profilu policisty …více
Abstract:
The thesis deals with lifelong learning of policemen. In the introducing chapters there is a treatise on andragogy and its use in, police education. We will follow with part about professional education of adult and the value of the training.. The next chapters include description of the organizing structure and the police management and description of requirements for policemen profile together with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta