Bc. Jiří Poduška

Master's thesis

Celoživotní vzdělávání příslušníků Policie České republiky

Continuing education of police officers
Abstract:
Diplomová práce se zabývá celoživotním vzděláváním policistů. V úvodních kapitolách práce je pojednání o andragogice, jejích teoretických východiscích a jejím využití ve vzdělání policie. Dále budeme hovořit o profesním vzdělávání dospělých a významu dalšího odborného vzdělávání. V dalších kapitole pak následuje popis organizační struktury a řízení policie a jsou zde i popsány požadavky profilu policisty …more
Abstract:
The thesis deals with lifelong learning of policemen. In the introducing chapters there is a treatise on andragogy and its use in, police education. We will follow with part about professional education of adult and the value of the training.. The next chapters include description of the organizing structure and the police management and description of requirements for policemen profile together with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta