Bc. Aneta Crlová

Diplomová práce

Vliv fotodegradace na směsi lineárního a větveného polypropylenu

The influence of photo-degradation on the linear and branched polypropylene blends
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem vlivu foto-degradace na směsi lineárního a větveného polypropylenu s přítomností beta-nukleačního činidla. Cílem této práce je pozorování změň morfologických a termálních vlastností u homopolymerů lineárního a větveného polypropylenu a jejich směsí modifikovaných beta-nukleačním činidlem N,N'-dicyklohexylnaftalen-2,6-dikarboxamid. Materiály byly ozařovány UV zářením …více
Abstract:
These diploma thesis is focused on the study of the effect of photo-degradation on a mixtures of linear and branched polypropylene in the presence beta-nucleating agent N,N'-dicyklohexylnaftalen-2,6-dikarboxamid. The aim of this work is to observe changes in morphological and thermal properties of homopolymers of linear and branched polypropylene and their mixtures with beta-nucleating agent. The materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Crlová, Aneta. Vliv fotodegradace na směsi lineárního a větveného polypropylenu. Zlín, 2022. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrství polymerů / -