Magdaléna KRISTKOVÁ

Bakalářská práce

Rozšíření a ekologie mlžů Unionidae (Mollusca: Bivalvia) v povodí Odry v ČR

Distribution and ecology of bivalve mollusks (Unionidae) in the Czech part of the Odra River basin
Anotace:
Bakalářská práce představuje souhrn literárních poznatků o rozšíření a ekologii mlžů čeledi Unionidae v povodí Odry na území České republiky. Rozšíření se opírá o konkrétní údaje o výskytu druhů mlžů v rozmezí let 1996 - 2011 z nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a řady publikovaných či nepublikovaných zpráv. Ze zjištěných údajů vyplývá, že nejbohatší oblastí na nálezy velkých mlžů …více
Abstract:
This thesis presents a review of literature on distribution and ecology of freshwater bivalve mollusks of the family Unionidae in the Odra River basin in the Czech Republic. Distribution is based mainly on data about occurrence of bivalve species between the years 1996 - 2011 extracted from databases of AOPK (Nature Conservation Agency of the Czech Republic) and from a number of published and unpublished …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRISTKOVÁ, Magdaléna. Rozšíření a ekologie mlžů Unionidae (Mollusca: Bivalvia) v povodí Odry v ČR. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie