Mgr. Ing. Michal Putna, Ph.D.

Disertační práce

Potřebujeme průmyslovou politiku? Vztah státní pomoci a průmyslové výkonnosti v zemích Visegrádské skupiny

Do we need Industrial Policy? Relationship between State Aid and industrial performance in the Visegrad Group countries
Anotace:
Průmyslová politika patří mezi kontroverzní ekonomická témata, kde mají zastánci vládních zásahů do hospodářství a obhájci svobodného trhu značně odlišné názory na její účinnost. Předkládaná práce se snaží přispět k probíhající debatě o (ne)účinnosti vládní průmyslové pomoci, jejíž efekty byly zkoumány v zemích Visegrádské skupiny mezi roky 2000 až 2015. Cílem práce bylo prozkoumat vztah mezi státní …více
Abstract:
The debate on industrial policy is a tricky issue in economics while proponents and critics of government interventions have widely opposite views of its effectiveness. Aim of the thesis is to contribute to the ongoing discussion about industrial state aid (in)effectiveness which is analyzed within Visegrad Group countries from 2000 to 2015. The purpose of this paper was to investigate the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Milan Žák, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma