Mgr. Ing. Michal Putna, Ph.D.

Doctoral thesis

Potřebujeme průmyslovou politiku? Vztah státní pomoci a průmyslové výkonnosti v zemích Visegrádské skupiny

Do we need Industrial Policy? Relationship between State Aid and industrial performance in the Visegrad Group countries
Abstract:
Průmyslová politika patří mezi kontroverzní ekonomická témata, kde mají zastánci vládních zásahů do hospodářství a obhájci svobodného trhu značně odlišné názory na její účinnost. Předkládaná práce se snaží přispět k probíhající debatě o (ne)účinnosti vládní průmyslové pomoci, jejíž efekty byly zkoumány v zemích Visegrádské skupiny mezi roky 2000 až 2015. Cílem práce bylo prozkoumat vztah mezi státní …more
Abstract:
The debate on industrial policy is a tricky issue in economics while proponents and critics of government interventions have widely opposite views of its effectiveness. Aim of the thesis is to contribute to the ongoing discussion about industrial state aid (in)effectiveness which is analyzed within Visegrad Group countries from 2000 to 2015. The purpose of this paper was to investigate the relationship …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2018
  • Supervisor: prof. Ing. Milan Žák, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Doctoral programme / field:
Economic Policy and Administration (4-years) / Economic Policy