Mgr. Klára PELÁNOVÁ

Bakalářská práce

Sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy

Self-concept of pupils with specific learning disabilities at the 2nd level of primary school
Anotace:
Cílem výzkumu bakalářské práce bylo zjistit a popsat, jaká je úroveň sebepojetí žáků 2. stupně základní školy se specifickými poruchami, dále co jejich sebepojetí ovlivňuje a co přispívá k pozitivnímu sebepojetí a následné navržení vhodného pedagogického přístupu k žákům se specifickými poruchami učení z hlediska optimalizace jejich psychického vývoje. Bakalářská práce je členěna na dvě části, a to …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis' research was to find out and describe the level of a self-concept of primary school pupils with specific learning disabilities, what influences their self-concept and what contributes to a positive self-concept and a subsequent design of an appropriate educational approach to pupils with specific learning disabilities in terms of optimizing their mental development. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELÁNOVÁ, Klára. Sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x52o0j x52o0j/2
13. 8. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 8. 2020
Bulanova, L.
14. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.