Bc. Kristýna Sasínová

Bakalářská práce

Kód jako umělecká forma: generativní princip v tvorbě Zdeňka Sýkory

Code as an art form: generative principle in the work of Zdeněk Sýkora
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu počítačového a generativního umění se zaměřením na tvorbu malíře Zdeňka Sýkory. Jeho práce z 60. a počátku 70. let 20. století je pro počítačové a generativní umění zejména charakteristická kvůli přechodu do digitální sféry a používání programovacího kódu jakožto umělecké formy. V práci se nejprve věnuji vytyčením žánru počítačového a generativního umění a jeho …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the topics of computer and generative art, illustrations and its main features in the work of painter Zdeněk Sýkora. His works from 1960s and early 1970s is particularly characteristic by the possibility of its transition to digital spheres and the use of programing code as an art form. In my work I first deal with the definition of the genre computer and generative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta