Bc. Martin Filo

Master's thesis

Project Management Best Practices for the IT organization

Project Management Best Practices for the IT organization
Abstract:
V súčasnosti sa väčšina projektovo orientovaných spoločností snaží dosiahnuť maxima v oblasti projektového riadenia. Spoločnosti, ktoré by radi stav zrelosti v tejto oblasti dosiahli, majú jedinú možnosť a tou je kontinuálny proces zlepšovania. Základným pilierom preň je analýza a zhodnotenie stavu projektovej kultúry, pretože bez toho nie je možné určiť ani aktuálny stav v akom sa projektové riadenie …more
Abstract:
Nowadays, most project-oriented organizations desire the excellence in the field of Project Management. Organizations, which would like to reach this state, have just one way how to achieve it. It is a process of continual improvement. The fundamental prerequisite for this process is the analysis and assessment of Project Management culture because without it, it is neither possible to determine the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2011
  • Supervisor: RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Oškera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky