Bc. Jana Plchová

Bachelor's thesis

Sociálně-ekonomické aspekty péče o vybrané části populace

Social-economic aspects of care for selected population
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na sociální a ekonomické aktivity organizace, která pečuje o handicapované spoluobčany, v kontextu legislativních a ekonomických standardů v České republice. Teoretická část se věnuje neziskovému sektoru a jeho financování, část praktická předkládá pohled na sociální a ekonomickou stránku neziskové organizace MIREA denní stacionář, o. p. s. v Pardubicích ? Nemošicích.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on social and economic activities of organization that takes care of handicapped fellow-citizen in the context of legislative and economic standards in the Czech Republic. The theoretical part is dedicated to the voluntary sector and financing of the non-profit, the practical part presents a look at social and economic aspects of non-profit organization MIREA day care …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Josef Duplinský, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Plchová, Jana. Sociálně-ekonomické aspekty péče o vybrané části populace. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní