Theses 

Krize společné evropské měny, příčiny a východiska překonávání krize – Bc. Martin Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Martin Novák

Diplomová práce

Krize společné evropské měny, příčiny a východiska překonávání krize

The crisis of European currency, reasons and bases for overcoming crisis

Anotace: Diplomová práce začíná s konstrukcí teoretické základny do problematiky spojené s euro krizí. Je stručně představován koncept a fungování státních suverénních fondů, jakožto správců majetku a možných sil proti krizím. Následuje analýza makroekonomických ukazatelů v období krize pro hlavní ekonomické státní subjekty v podobě Spojených států Amerických, Evropské unie a Číny. Důraz je kladen na Evropskou unii vzhledem k dluhovým problémům členů.

Abstract: This thesis begins with the construction of a theoretical base to the problems associated with the euro crisis. Briefly presented the concept and functioning of sovereign wealth funds, as property managers and forces against potential crises. Following with the analysis of macroeconomic indicators in the period of economical crisis for the major economic entities like the United States, the European Union and China. Emphasis is placed on the European Union due to the debt problems of its members.

Klíčová slova: Hospodářské cykly, peníze, státní suverénní fondy, eurokrize

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz