Theses 

Krize společné evropské měny, příčiny a východiska překonávání krize – Bc. Martin Novák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services

Bc. Martin Novák

Master's thesis

Krize společné evropské měny, příčiny a východiska překonávání krize

The crisis of European currency, reasons and bases for overcoming crisis

Abstract: Diplomová práce začíná s konstrukcí teoretické základny do problematiky spojené s euro krizí. Je stručně představován koncept a fungování státních suverénních fondů, jakožto správců majetku a možných sil proti krizím. Následuje analýza makroekonomických ukazatelů v období krize pro hlavní ekonomické státní subjekty v podobě Spojených států Amerických, Evropské unie a Číny. Důraz je kladen na Evropskou unii vzhledem k dluhovým problémům členů.

Abstract: This thesis begins with the construction of a theoretical base to the problems associated with the euro crisis. Briefly presented the concept and functioning of sovereign wealth funds, as property managers and forces against potential crises. Following with the analysis of macroeconomic indicators in the period of economical crisis for the major economic entities like the United States, the European Union and China. Emphasis is placed on the European Union due to the debt problems of its members.

Keywords: Hospodářské cykly, peníze, státní suverénní fondy, eurokrize

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 22/3/2019 22:03, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz