Bc. Martin Novák

Master's thesis

Krize společné evropské měny, příčiny a východiska překonávání krize

The crisis of European currency, reasons and bases for overcoming crisis
Abstract:
Diplomová práce začíná s konstrukcí teoretické základny do problematiky spojené s euro krizí. Je stručně představován koncept a fungování státních suverénních fondů, jakožto správců majetku a možných sil proti krizím. Následuje analýza makroekonomických ukazatelů v období krize pro hlavní ekonomické státní subjekty v podobě Spojených států Amerických, Evropské unie a Číny. Důraz je kladen na Evropskou …more
Abstract:
This thesis begins with the construction of a theoretical base to the problems associated with the euro crisis. Briefly presented the concept and functioning of sovereign wealth funds, as property managers and forces against potential crises. Following with the analysis of macroeconomic indicators in the period of economical crisis for the major economic entities like the United States, the European …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services