Bc. Eva Vahalíková

Master's thesis

The Relationship Between Mind Sets and the Motivation of Secondary School Students of English as a Second Language

The Relationship Between Mind Sets and the Motivation of Secondary School Students of English as a Second Language
Abstract:
Tato práce zkoumá vztah mezi mentalitou a motivací u studentů, kteří se učí angličtinu jako cizí jazyk. Práce se soustředí na zjištění, jaká mentalita převažuje ve zkoumané skupině studentů střední odborné školy a učiliště, při kterých volnočasových aktivitách anglický jazyk využívají a na nalezení vztahu mezi mentalitou a těmito aktivitami. Kvalitativní průzkum malého rozsahu (kombinace dotazníku …more
Abstract:
The thesis investigates the relationship between mind sets and motivation of students of English as a second language. Specifically, it seeks to identify the predominant mind set of a group of students at a vocational and training school (VaTS) and what extracurricular activities connected to the English language these students participate in, and to find out if there is any correlation between the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Linda Nepivodová
  • Reader: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature