Mgr. Antonín Pavelka, Ph.D.

Rigorózní práce

Development of geometrical methods for protein engineering and analysis of protein structures

Development of geometrical methods for protein engineering and analysis of protein structures
Anotace:
Proteiny získané z živých organismů mohou být metodami proteinového inženýrství upraveny pro praktické využití. Evolučně variabilní rezidua v aktivním místě nebo přístupových tunelech jsou atraktivním cílem pro návrh enzymů nových katalytických vlastností. Nynější přístupy k identifikaci těchto „hot spot“ reziduí vyžadují znalost mnoha bioinformatických nástrojů, zkušenosti s interpretací jejich výsledků …více
Abstract:
Proteins from living organisms can be adapted by methods of protein engineering and used as molecular tools in practical applications. Evolutionary variable residues in active site or lining access tunnels are an attractive target for engineering of enzyme catalytic properties. Current approaches for identification of such protein engineering hot spot residues requires knowledge of many bioinformatics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Oponent: Ing. Matej Lexa, Ph.D., doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky