Roman Felinger

Bakalářská práce

Angular modul pro výpočet a zobrazení bezkolizních oblastí v síťové topologii

Angular module for collision avoidance in the visualization of network topology
Abstract:
This thesis describes development of Angular 7 library. This library provides functionality needed for calculation and visualization of collisionfree zones in visual analysis of KYPO project. Thesis consists of description of required functionality and inclusion of library in context of KYPO software. Implementation part of thesis describes individual parts of algorithm needed to acquire complete set …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá vývojom Angular 7 knižnice, poskytujúcej funkcionalitu potrebnú pre výpočet a zobrazenie bezkolíznych oblastí v rámci vizuálnej analýzy projektu Kybernetický polygon. Obsahuje popis vyžadovanej funkcionality knižnice a jej zasadenie do kontextu projektu Kybernetický polygon. Praktická časť popisuje jednotlivé časti algoritmu potrebné k dosiahnutiu konečnej množiny mnohouholníkov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karolína Burská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Sociální informatika