Bc. Mgr. Alena Rousková

Bakalářská práce

Recepční estetika ve Slavnostech sněženek a Příliš hlučné samotě

Reception aesthetics in Slavnosti sněženek and Příliš hlučná samota
Anotace:
Bakalářská práce „Recepční estetika ve Slavnostech sněženek a Příliš hlučné samotě“ se zabývá tématem recepční estetiky Wolfganga Isera a jejím užitím v praxi. V první části práce je definována recepční estetika, dále předkládá výklad některých hlavních pojmů Iserovy teorie, především její stěžejní část – koncept nedourčenosti. Tato estetika se zaměřuje na významové nedourčenosti textu, na kterých …více
Abstract:
The bachelor thesis „Recepční estetika ve Slavnostech sněženek a Příliš hlučné samotě“ is interested in a topic of the receptionist aesthetics of Wolfgang Isler and its practical usage. The first part of the thesis is about a definition of receptionist aesthetics, then the thesis reviews main concepts of Iser´s theory – mostly its crucial part – the concept of places of indeterminacy. This aesthetics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta