Bc. Marcela Spurná

Diplomová práce

Patologické jevy ve společnosti (bezdomovectví) a sociální marketing

Pathological phenomena in society (homelessness) and social marketing
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o výskytu sociálně patologického jevu bezdomovectví v České republice a o možnostech jeho eliminace prostřednictvím používání sociálního marketingu.
Abstract:
This thesis discusses an occourrence of socio-pathological phenomenon of homelessness in the Czech Republic and the possibilities of its elimination through the use of social marketing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní