Jiří Blažek

Bakalářská práce

Kriminalita mladistvých

Juvenile delinquency
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kriminalitou mladistvých. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá rozborem trestné činnosti mladistvých na území České republiky, jejím srovnání s identickým druhem kriminality v okrese Tábor a dokumentace celkového vývoje kriminality mládeže. Ve druhé, praktické části byla zvolena statistická metoda srovnání evidované kriminality v …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with juvenile delinquency. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the analysis of juvenile delinquency in the Czech Republic, its comparison with an identical type of crime in the district of Tábor and documentation of the overall development of juvenile delinquency. In the second, practical part, a statistical method of comparing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/z5rjr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.
  • Oponent: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika