Bc. Markéta Dědičová

Diplomová práce

Hláskoslovné jevy ve výuce češtiny bilingvních dětí první třídy ZŠ

The Phonetic Occurrences in Czech Lessons of the Bilingual Children of Primary School
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice hláskosloví bilingvních žáků v 1. ročníku základní školy, jejichž dalším mateřským jazykem je německý jazyk. V teoretické části je provedena analýza vlastností českého a německého fonetického systému a jsou popsány zásady fonetické výslovnosti problémových hlásek včetně logopedických cvičení. Praktická část je zaměřena na výuku bilingvních žáků v českém jazyce …více
Abstract:
This thesis focuses on phonology of bilingual primary school pupils, who are native German speakers. The theoretical part includes an analysis of properties of Czech and German phonetic system and description of phonetic pronunciation principles as well as logopedic exercises. The practical part focuses on teaching bilingual pupils in the Czech language. The goal is to describe a set of exercises for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Hana Svobodová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Radim Ošmera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta