Mgr. Lukáš Grodl

Diplomová práce

International Perspective on Party Autonomy in Contractual Choice of Law

International Perspective on Party Autonomy in Contractual Choice of Law
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na autonomii smluvních stran ve volbě práva rozhodného v mezinárodních smlouvách komerčního charakteru, zejména na téma nestátního práva sloužícího v těchto smlouvách jako právo rozhodné. Diplomová práce představuje rozdílné přístupy k autonomii smluvních stran v průběhu historie a prezentuje nadnárodní princip zakotvený v obecných zásadách civilizovaných národů. Limity …více
Abstract:
The thesis is focused on party autonomy in choice of law in an international commercial contract, particularly on the topic of non-state law as the law applicable thereof. The thesis differentiates distinctive methods of approach to the party autonomy throughout history and introduces the supranational principle within general principles of civilised nations. Implications toward the legal limits of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta