Bc. Ivana Plšková

Diplomová práce

Osobnost sociálního pedagoga Janusze Korczaka v pedagogice a v literatuře

The Personality of Social Pedagogue Janusz Korczak in Pedagogy and Literature
Anotace:
Práce se zabývá významnou polskou osobností, kterou je lékař, sociální pedagog, propagátor a zastánce práv dětí Janusz Korczak. Teoretická část se zabývá životem, dílem a pedagogickým odkazem a přibližuje jeho výchovné myšlenky s prvky filozofie výchovy a výchovy obecně. Pozornost je zde věnována také současné významné pedagožce Naděždě Pelcové. Vybrané texty obou autorů jsou v praktické části práce …více
Abstract:
This thesis deals with a significant Polish personality that is a doctor, social pedagogue, promoter and advocate of children's rights Janusz Korczak. The theoretical part deals with Korczak's life, work and pedagogical legacy in detail his educational ideas with elements of philosophy education and education in general. The thesis also pays attention to a pre-sent significant pedagogue Naděžda Pelcová …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plšková, Ivana. Osobnost sociálního pedagoga Janusze Korczaka v pedagogice a v literatuře. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika