Bc. Zuzana Němcová

Diplomová práce

Kulturní profil města Zlína ve 20. letech 20. století

The Profil of Culture of the Town of Zlín in the 1920_s
Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou celkového kulturního panoramatu města Zlína během 20. let 20. století, respektive v rozmezí let 1918-1932. Kulturní a společenské aktivity jsou zkoumány zejména na základě archivních materiálů a dvou konkurenčních periodik „Sdělení zaměstnancům firmy T. a A. Baťa” a „Podřevnicko”. Kulturní život starého venkovského města byl v oné době konfrontován s kulturními …více
Abstract:
This thesis deals with the description and analysis of the overall cultural panorama of the city of Zlin during the 1920s, more exactly between the years 1918 – 1932. The main sources for the study of the cultural and social activities are archive materials and two competing periodicals - „Sdělení zaměstnancům firmy T. a A. Baťa” („ Information for the employees of the Bata company” ) and „ Podřevnicko …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta