Bc. Peter Bros

Diplomová práce

Stanovení spolehlivých identifikačních znaků kvalitních a silně přírůstavých stromů jako základ probírkové metody cílových stromů

Stanovení spolehlivých identifikačních znaků kvalitních a silně přirůstavých stromů jako základ probírkové metody cílových stromů
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo stanovit vhodné identifikační znaky, podle kterých je možné rozeznat v porostu silně a kvalitně přirůstavý strom. Práce byla řešena pro stanovení identifikačních znaků pro modřín opadavý (Larix decidua) a borovici lesní (Pinus sylvestris). Práce byla zpracovávána na lesním úseku Borky, který se nachází na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny. Pro každý předem vybraný …více
Abstract:
The aim of this diploma work was to find out and to determine appropriate identificators, which can make it possible to recognize trees with a strong increment. This diploma work sets identification marks for the European larch (Larix decidua) and Scots pine (Pinus sylvestris). Activites associated with determination of appropriate identificators of high quality trees with strong increment were investigated …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo stanoviť vhodné identifikačné znaky, podľa ktorých je možné rozoznať v poraste silne a kvalitne prirastavý strom. Práca bola riešená pre smrekovec opadavý (Larix decidua) a borovicu lesnú (Pinus sylvestris). Práca bola vykonávaná na lesnom úseku Borky, ktorý je na Školním lesním podniku „Masarykův les“ Křtiny. Pre každý vopred vybraný strom bola zisťovaná jeho výška, výška …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta