Bc. Jan ŠMOLÍK

Diplomová práce

SROVNÁVACÍ ANALÝZA AUTOMATICKÝCH PARKOVACÍCH DOMŮ S KLASICKÝMI

Anotace:
Práce je členěna na dvě části. První část, teoretická, je věnována stručné historii parkovacích domů, a především přiblížení systému automatického parkovaní včetně soupisu kladů a záporů. V praktické části je pro skutečný objekt klasického parkovacího domu (parkovací dům City Green Park v Českých Budějovicích) provedena srovnávací analýza s případem, kdyby objekt při zachování obálky budovy byl zrealizován …více
Abstract:
The thesis is divided into two parts. The first part, theoretical, is dedicated to the brief history of parking spaces and, above all, to the approximation of the automatic parking system, including a list of positives and negatives. In the practical part, a comparative analysis is carried out for the actual building of the classic parking building (City Green Park Parking Building in České Budějovice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMOLÍK, Jan. SROVNÁVACÍ ANALÝZA AUTOMATICKÝCH PARKOVACÍCH DOMŮ S KLASICKÝMI. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Stavitelství