Jana BESEDOVÁ

Bachelor's thesis

Komparace předškolního kurikula v České a Slovenské republice

The comparison of preschool curriculum in the Czech Republic and Slovakia
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání organizační struktury, cílů a obsahu předškolního vzdělávání v České a Slovenské republice. V teoretické části je nastíněna historie předškolního vzdělávání v obou státech, jeho místo ve vzdělávací politice a alternativní způsoby předškolního vzdělávání. V empirické části je srovnávána struktura, hlavní cíle, obsah učiva, očekávané výstupy, metody a formy předškolního …more
Abstract:
This thesis deals with the comparison of organisation structures, aids and kontent of preschool education in the Czech Republic and Slovak Republic. The theoretical part concerns about the history of preschool education in both states, its place in educational politics of both states and alternative wals of preschool education. The structures, main aids, kontent of curriculum, expected outputs,methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
Identifier: 115203

Thesis defence

 • Supervisor: Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BESEDOVÁ, Jana. Komparace předškolního kurikula v České a Slovenské republice. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses x5v6i9 x5v6i9/2
9/4/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9/4/2011
Marklová, E.
10/4/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.