Bc. Hana Trčková

Diplomová práce

Mediální krajina v ČR: Nové žurnalistické projekty v rámci subsystému lokálního a regionálního tisku v České republice

Media landscape in the Czech Republic: New journalistic projects in the Czech subsystem of local and regional press
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na současnou situaci na trhu subsystému českého lokálního a regionální tisku. Tento trh je definován jako koncentrovaný, monopolní postavení v něm zaujímá vydavatelství Vltava-Labe-Press. Přesto však v posledních několika letech navzdory koncentrovanému trhu vzniklo několik vydavatelských projektů, které se snažily tomuto dominantnímu vydavatelství konkurovat. Naším cílem …více
Abstract:
This diploma thesis deals with contemporary market situation in the Czech subsystem of local and regional press. This market is concentrated, the Vltava-Labe-Press publishing house established a monopoly on this market. In spite of that, during few last years there had been floated several publishing companies which had tried to compete with Vltava-Labe-Press. The main goal of this work was to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií