Bc. Markéta Růžičková

Master's thesis

Sen v díle Haruki Murakamiho

Dream in the Work of Haruki Murakami
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zaměřuje na motiv snu a snovosti v díle současného japonského spisovatele Haruki Murakamiho. Práce nejprve pojednává o postupném vývoji Murakamiho díla z hlediska výběru témat, inspiračních vlivů, proměn jeho poetiky a role, jakou v jeho příbězích hraje sen a snovost. První část diplomové práce také naznačuje jeho směřování do budoucna jakožto spisovatele. Druhá …more
Abstract:
This master’s diploma thesis focuses on the motif of dream and dreaminess in the work of a contemporary Japanese writer Haruki Murakami. At first, the thesis discusses the gradual changes in Murakami’s works while paying attention to the choice of topics, inspirational influences, shifts in his poetics and the role dream and dreaminess play in his stories. The first part of the thesis also indicates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Vráblová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / Literature and Interculture Communication

Theses on a related topic