Lukáš Beníček

Bakalářská práce

Analýza konkurence na trhu rychlého občerstvení

The Competitive Analysis on the Fast Food Market
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza konkurence na trhu s rychlým občerstvením. Jako hlavní metoda při realizaci a kompletaci bakalářské práce, byla zvolena metoda Mystery Shopping, která je jednou ze základních a nejběžnějších metod při stanovení a zjištění konkurence. Fast food KFC získal své prvenství především díky přístupu obsluhujícího zaměstnance k zákazníkovi při samotné objednávce. Jako …více
Abstract:
The main aim of this thesis is the analysis of competition in the market for fast food. The main method in the implementation and completion of the thesis were chosen method of Mystery Shopping, which is one of the basic and most common methods for the determination and findings competition. Fast food KFC got its lead thanks to access to employees serving customers in the actual order. As the main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: Pavlína Pawlasová
  • Oponent: Hana Molitorová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Práce na příbuzné téma

Všechny práce