Bc. Petra Pučalíková

Bakalářská práce

Poranění páteře a míchy

Injury of spine and spinal cord
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poranění páteře a míchy. Teoretická část je zaměřená na celkovou problematiku poranění páteře a míchy. Je zde popsána anatomie páteře a míchy, etiologie a patofyziologie poranění, diagnostika a terapie poranění, specifické komplikace a ošetřovatelská péče u pacienta s tímto poraněním. Praktická část je založena na zpracování kvantitativního výzkumu metodou nahlížení …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with spinal and spinal cord injuries. The theoretical part is focused on the general problems of injuries of spine and spinal cord. Anatomy of spine and spinal cord, aetiology and pathophysiology of injuries, diagnosis and therapy of injuries, specific complications and nursing care in a patient with this injury are described. The practical part is based on the processing of quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Simona Saibertová
  • Oponent: Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.