Theses 

Logistika a marketing dovozce vína – Ondřej Šeďa

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication in the Service Industry

Ondřej Šeďa

Bachelor's thesis

Logistika a marketing dovozce vína

Logistics and marketing wine importer

Abstract: Anotace Předmětem dané bakalářské práce je zmapování problematiky logistiky a marketingu dovozce vína. Jelikož je v České republice značné množství dovozců a výrobců vín a spotřeba vína roste, čelí dovozci velké konkurenci. Proto, chtějí-li v konkurenčním boji obstát, musí problematice logistiky a marketingu vína klást značnou pozornost. Práce v teoretické části podává stručný přehled poznatků z dané oblasti a v praktické části se zaměřuje na výzkum logistiky a marketingu českého dovozce vín do České republiky – společnost Neubauer & syn, spol. s. r. o. V závěru bakalářská práce uvádí doporučení pro společnost Neubauer & syn, spol. s. r. o. na zefektivnění systému dovozu vína a jejího marketingu.

Abstract: Annotation The subject of this bachelor thesis is to analyze the logistics and marketing of wine importer. Since in the Czech Republic, a large number of importers and producers of wines and wine consumption is growing, importers facing stiff competition. Therefore, if they want to compete in the competition, the issue of logistics and marketing wine asking a lot of attention. Working in the theoretical part provides a brief overview of the findings from the field and the practical part focuses on the research of logistics and marketing Czech importer of wines in Czech Republic - by Neubauer & Son, spol. Ltd. In conclusion, the thesis gives recommendations for the company Neubauer & Son, spol. Ltd. to streamline the import of wine marketing.

Keywords: Logistika, marketing, víno, dovozce vína, Neubauer &, syn. Logistics, wine, wine importer.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Reader: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 22/2/2019 19:50, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz