Mgr. Hana Vereščáková, Ph.D.

Disertační práce

Nitro-fatty acids as potential endogenous regulators of macrophage essential physiological functions.

Nitro-fatty acids as potential endogenous regulators of macrophage essential physiological functions.
Anotace:
Makrofágy, dlouho žijící myeloidní buňky imunitního systému, tvoří nedílnou součást tkání organismu. Z historického hlediska jsou makrofágy známy především díky své úloze v imunitní obraně. Nicméně se ukázalo, že vykazují velikou strukturní i funkční různorodost. I když jsou všechny fyziologické funkce makrofágů nezbytné pro rychlý vznik, rozvoj i ukončení zánětlivého procesu, většina z nich, dojde …více
Abstract:
Macrophages are long-lived, myeloid immune cells that are strategically positioned throughout the body as essential components of mammalian tissues. They are historically known mainly for their role in host defense. Nevertheless, they exert great anatomical and functional diversity. Although all macrophage physiological functions are necessary for prompt development, progression, and resolution of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc., prof. Juan Santibanez

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta