Mgr. Hana Vereščáková, Ph.D.

Doctoral thesis

Nitro-fatty acids as potential endogenous regulators of macrophage essential physiological functions.

Nitro-fatty acids as potential endogenous regulators of macrophage essential physiological functions.
Abstract:
Makrofágy, dlouho žijící myeloidní buňky imunitního systému, tvoří nedílnou součást tkání organismu. Z historického hlediska jsou makrofágy známy především díky své úloze v imunitní obraně. Nicméně se ukázalo, že vykazují velikou strukturní i funkční různorodost. I když jsou všechny fyziologické funkce makrofágů nezbytné pro rychlý vznik, rozvoj i ukončení zánětlivého procesu, většina z nich, dojde …more
Abstract:
Macrophages are long-lived, myeloid immune cells that are strategically positioned throughout the body as essential components of mammalian tissues. They are historically known mainly for their role in host defense. Nevertheless, they exert great anatomical and functional diversity. Although all macrophage physiological functions are necessary for prompt development, progression, and resolution of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc., prof. Juan Santibanez

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta