Bc. Tereza Švecová

Diplomová práce

Copingové strategie využívané pacienty se spinálním traumatem

Coping strategies used by patients with spinal cord injury
Anotace:
Diplomová práce se zabývá copingovými strategiemi, které využívají pacienti se spinálním traumatem. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, je zaměřena na copingové strategie využívané pacienty se spinálním traumatem, na doprovázení pacienta všeobecnou sestrou a rodinou pacienta. Dále se tato část práce věnuje definování pojmů copingových strategií, copingu, spinálnímu poranění …více
Abstract:
This diploma thesis aims at problematic of coping strategies, which are used by patients after spinal cord injury. This diploma thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The first part is focused on coping strategies, how they help patients after spinal cord injury and how important is to integrate support by both nurse and family members. Furthermore, definition of important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiřina Večeřová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta