Mgr. Veronika Zelenková

Diplomová práce

Analýza testování rovnováhových schopností u seniorů

Analysis of the test of balance abilities in the elderly
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou dostupných literárních zdrojů o testech rovnováhy u seniorů. Zaměřili jsme se na popis včetně interpretace výsledků u 29 testů, které se využívají u seniorů či osob, které díky svému onemocnění mají problém s rovnováhou (např. Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza). Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to literární přehled a popis jednotlivých testů, které jsou …více
Abstract:
The main goal of my thesis was a analysis of available literary sources about balancing tests in elderly. We focused on the description and interpretation of the results 29 tests that are used in elderly or those with balance problems (eg Parkinson's disease, multiple sclerosis) due to their disease. The thesis is divided into two main parts, a literary overview and a description of the balance tests …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná kineziologie

Práce na příbuzné téma